Radiologia

 

Zdjęcia RTG punktowe wykonywane na kliszy przy użyciu minimalnej dopuszczalnej dawki promieniowania bezpiecznej dla zdrowia Pacjenta (aparat jest pod stałą kontrolą Inspektora Ochrony Radiologicznej).